امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
» پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر چاف و چمخاله
24 ساعت اول
صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر
۱۸° c 
 ۲۹° c
24 ساعت دوم
صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر
۱۹° c 
 ۳۱° c
24 ساعت سوم
صاف تا نیمه ابری بتدریج افزایش ابر
۱۸° c 
 ۳۱° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۴:۳۰