امروز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
» پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر چاف و چمخاله
24 ساعت اول
صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر
۲۲° c 
 ۳۳° c
24 ساعت دوم
صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر
۲۲° c 
 ۳۴° c
24 ساعت سوم
صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر
۲۳° c 
 ۳۵° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰۴:۳۰