امروز پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
» جلسه طرح جامع شهر چاف و چمخاله

روز يك شنبه ساعت ۱۱ جلسه اي در دفتر شهرداري با حضور مديران استاني از استانداري – راه و شهرسازي – مشاور طرح جامع شهر – محيط زيست – مديريت بحران -آب منطقه اي گيلان و شوراي شهر و مديران شهرداري برگزار گرديد . در اين جلسه ضمن برسي مسايل شهرچشم انداز آينده شهر براي ساختن شهر ملي و فرا ملي ساعت ها به بحث و تبادل و نظر پرداختند .

IMG_4267

IMG_4262

IMG_4268

IMG_4264

پاسخ دهید