امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
» بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پروژه طرح سالم سازی آستارا

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پروژه طرح سالمسازی آستارا
و دریاچه استیل در جهت الگوبرداری برای طرح سالمسازی چاف

IMG_20180702_115001IMG_20180702_115004IMG_20180702_115021IMG_20180702_115006

پاسخ دهید