امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
» ساخت كتابخانه در شهر

طي جلسه اي كه روز شنبه ۳۰ / ۵ / ۹۵ با حضور رئيس كتابخانه شهرستان لنگرود در دفتر شهردار چاف و چمخاله برگزار گرديد مقرر شد در دو نقطه شهر كتانخانه اي احداث گردد و مقرر گرديد هر دو ماه يكبار جلسه اي جهت هماهنگي بيشتر با حضور فرماندار محترم به اتفاق اعضاي مجمع تشكيل گردد .

IMG_۲۰۱۶۰۸۲۰_۱۱۰۸۳۴

پاسخ دهید